DEL 1: Tja igen! Det var ett tag sedan jag skrev något, men nu hade jag tänkt skriva om vår egna "tes" angående vår kost, träning och leverne och varför just paleo passar oss bäst nu. Men för att bättre förstå innebörden av att hålla en balanserad kost och hur förbrukningen i vår kropp ser ut beroende på vilken typ av fysisk aktivitet, vilket arbete, vår ålder, kön osv, ser ut, så gör man bäst i att först sätta sig in i vad vår kropp egentligen behöver för typ av energi, vilken mängd den behöver, för att sedan sätta en lämplig kost utifrån dessa fakta, rörande varje enskild människa.

Det handlar främst om BMR, som är en förkortning av "basal metabolic rate", Det basala energibehovet är den energi som behövs för att hålla kroppen vid liv. Alla organ i kroppen måste ha energi, celler ska skapas och bytas ut osv.
Om vi nu utgår från en totalt stillsittande människa som inte tränar eller har ett krävande yrke, kön kvinna, medelålders, så ligger troligen hennes BMR på runt 800 kcal per dag för att kroppen ska fungera normalt.
En man med samma grund som ovan, så ligger nog BMR runt 1100-1200 kcal per dag.
Denna minimala "dos" av kcal behöver kroppen främst för BMR är ungefär 50 - 70 % av den totala energiförbrukningen. Leverns funktion står för ca 30 %, hjärnan för ca 20 %, hjärtat för ca 10 %, njurarna för ca 7 %, musklerna för ca 18 % i vila, och cellbildning, andning, blodomlopp, kroppstemperatur mm för ca 15 %

Nästa aspekt att se på är vad varje ensklid människa har för typ av leverne, hur mycket kcal behöver vi få i oss under ett dygn för att alla kroppens delar och funktioner ska fungera så bra som möjligt i förhållande till livsstilen.
Ju mer muskler man har desto högre blir den basala energiförbrukningen, man kan därför öka denna genom exempelvis styrketräning av sina muskler.
Ålder, kön, vikt, längd påverkan den basala energiförbrukningen. Med ökad ålder så minskar den.
Några exempel:
Om man har ett krävande arbete kan man förbränna över 1000 kcal per dag mer än om man har ett stillasittande arbete per dag. Hårt tränande idrottsmän kan exempelvis förbruka mellan 5000 - 8000 kcal per dag att jämföra med det normala ca 2700 kcal per dag (vuxen man). Det är därför man behöver så stora mängder av mat om man tränar hårt. Är man sängliggande kommer energiförbrukning från fysisk aktivitet vara väldigt låg, det samma gäller ofta för många äldre personer som minskat på aktivitet och rörelse.

Att också tänka på:
All mat och dryck kostar energi för kroppen att omvandla och bryta ner. Denna energiförbrukning kallas termogenes och kallas så för att den ökar kroppens värmeproduktion. Vi eldar för kråkorna skulle man kunna säga, eftersom denna energi går förbrukad. 200 - 500 kcal per dag, eller ca 10 % av den totala energin går åt på detta vis.