Böcker är inte bara vackra och dekorativa i hyllan, de är även värdefulla "minnen" och informationshärdar för den vetgirige! Med det sagt så kan vi nu kanske snäva in lite och koncentrera oss på böcker om paleo.

När det gäller böcker på svenska är dessa få och inte alldeles lättillgängliga. Bland de få som faktiskt finns märks framför allt Staffan Lindebergs Maten och folksjukdomarna (2003) och Göran Burenhults Den fulländade människan (2004). Även om dessa böcker båda är mycket bra är de egentligen inte renodlade paleotexter. De båda författarna redovisar dock var för sig på ett mycket bra sätt paleons grundläggande drag och tankesätt. Lindeberg gör detta ur ett hälso/medicinskt perspektiv medan Burenhult anlägger ett livsstilsbetonat seende. Burenhults bok har tyvärr utgått från förlaget så den kan vara svår att få tag på och Lindebergs text är aningen dyr. Båda dessa är vidare aningen akademiska i sin utformning och kan säkert verka tunga för den som är ny inom paleo. Lyckas du dock få tag på dessa så läs dem, de är väl värda besväret!

Det är alltså aningen tunnsått med svenska paleoböcker. Engelskspråkiga finns det istället en uppsjö av. Allt från det sämsta opportunistiska skräppamflett till den mest vetenskapliga av populära skrifter kan vi här finna. Bland alla dessa framträder tre som föregångare och ikoner. Dessa är Mark Sissons Primal Blueprint (2009), Loren Cordains The Paleo Answer (2011) och Robb Wolfs The Paleo Solution (2010).

I grund och botten är dessa tre väldigt lika. Allt du behöver veta om paleo (och lite till) finns här redovisat på ett ofta mycket bra, enkelt och pedagogiskt vis. Det som skiljer dessa åt är huvudsakligen språkdräkten och den pedagogiska förankringen. Alla tre är naturligtvis en typ av programförklaring för ett paleolitiskt livsstilsperspektiv. Utgångspunkten är i viss mån evulutionsmedicinskt på så vis att man påvisar att att en djurarts inre organ mår bäst av de födoämnen den haft tillgång till under sin utveckling. För människans del innebär detta kött, fisk, skaldjur, grönsaker, rotfrukter, nötter och frukt. Alla tre säger samstämmigt att man bör vara restriktiva med det som naturen inte gett oss tillräcklig beredskap för att hantera så som mjölkprodukter, mjölmat, matfett, raffinerat socker och, inte minst ett ensidigt intag av frön och bönor på grund av de gifter som ingår i dessas försvar mot växtätare.

Det som skiljer dessa tre böcker från varandra och som antagligen kan utgöra en bra grund för vilken man väljer att läsa är deras formalin. Cordains The Paleo Answer är den mest akademiska texten. Wolfs The Paleo Solution är den mera humoristiska och Sissons bok är den mest humana och avslappnade. Gillar man texter med mycket vetenskapliga referenser men som ändå flyter på bra, är pedagogisk och tillgänglig, då föreslår jag att man satsar på Cordains bok. Gillar man istället lite mindre vetenskapliga referenser men en stor dos av (under stundom) plump, torr humor ja då ska man tveklöst lägga sina pengar på Wolfs alster. Vill man å andra sidan ha en bok som mera likar en välmenande kompis med en avslappnad och levnadsbejakande attityd ja då passar Sissons Primal Blueprint bäst. Själv tycker jag nog att man ska läsa alla tre då repetition är all kunskaps moder… och repetition ur nya engagerande perspektiv torde kunna vara all kunskaps bästa moder!(?)

TextFörfattare: Morgan Sultán - http://training.norabio.se/#post44